Parastie tarifi

Pakalpojumu tarifi

Iekāpšana taksometrā/taksometra nolīgšana 0.71 EUR
Maksa par nobrauktajiem kilometriem 0.36 EUR
Laika tarifs 0.13 EUR minutē